Tallinna ringkonnakohus  mõistis endistelt Postimehe ajakirjanikelt välja rahalise hüvitise ajalehes ilmunud valeväite avaldamise eest.

Kohus käsitles artikli autoreid teole kaasaaitajatena ning otsustas, et ajalehes avaldatud ebaõigete andmete puhul on avaldajaks nii ajalehe väljaandja kui ka artikli autor.

Mõlema astme kohtud leidsid, et ajakirjanikud jätsid andmete kontrollkohustuse sisuliselt täitmata, samuti mõjutas hüvitise väljamõistmist halvustav keelekasutus.

Link: https://www.err.ee/1000781/pretsedent-loodud-kohus-pani-artiklite-eest-vastutama-ka-ajakirjanikud