BLOGI

/BLOGI
BLOGI2019-11-08T14:52:51+02:00

Vandeadvokaat Robert Sarv rääkis raadio Sky Plus Hommikuprogrammis laimamisest

Robert selgitas raadios, et paljud inimesed ei taju internetis öeldu ja päris elu vahelisi seoseid: “Ei saada aru, et tegelikult teevad need sõnad väga paljudele haiget ja neil võivad olla väga rasked majanduslikud tagajärjed. Näiteks kui inimest nimetatakse pedofiiliks ja ta töötab lastega, võib see lõpetada kogu tema karjääri selles vallas ja lõpuks kui panna see koostöövõimaluste kaotamine rahasse, on see peaaegu võimatu. See ongi kohtu ülesanne välja selgitada, kuidas kellegi anonüümne mainekujundus on neid koostöövõimalusi mõjutanud ja milline on see tekitatud kahju.”

Lisaks tõi Robert välja inimeste neli klassikalist reaktsiooni, mis järgnevad vandeadvokaadi kirjale, koos kohtunõudega.

Loe ning kuula saadet SIIT: https://sky.ee/vandeadvokaat-robert-sarv-avaldas-pohjused-miks-inimesed-kommentaariumites-rauskavad-ja-millised-on-seaduslikud-tagajarjed/

 

By |märts 10th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Vihakõnelejate portreed

Eesti Päevaleheni jõudsid nende 64 inimese nimed, kellele seksuaalkoolitaja Rita Holm on advokaadibüroo vahendusel esitanud nõuded mittevaralise kahju hüvitamiseks laimamise, maine kahjustamise ning au teotamise eest.

“Julgelt kaks kolmandikku rämekommentaatoreid on vanaemad ja vanaisad, vähemalt 50-aastased, sageli üle 65-aastased penisionärid. Vanim rämetseja oli 76-aastane naine. Ülejäänud ligi kolmandik jäi peamiselt vahemikku 40-50 eluaastat.”

Loe lisaks: https://epl.delfi.ee/uudised/vihakonelejate-portreed-vaimulikud-poliitikud-ja-opetajad-rauskavad-internetis?id=89137699 

By |märts 10th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sõna on vaba

Pirita majandusgümnaasiumis toimunud meediakonverentsil arutleti sõna vabaduse, sõna võimu, meedia- ja väljendusvabaduse ning sõltumatuse üle.

Vandeadvokaat Robert Sarv andis lastele praktilisi näpunäiteid: “Poliitilise korrektsuse ja võimendatud sallivuse taustal oleme kohati ära unustanud tõe rääkimise oskuse. Tuleb aru saada, kus läheb laimamise ja tõe rääkimise piir. Kõigel, mis te ütlete, on mõju. Kui te ütlete kellelegi, et ta on varas või valetaja, siis selleks peavad olema väga head vettpidavad tõendid. Kui teil neid tõendeid ei ole, siis sealt lähebki see piir. Teine kategooria on hinnangud, mis on väga subjektiivsed. Kui hinnangu väljendus on liiga vihkav või kutsub üles kedagi mõnitama, siis see arvamus ei ole okei. Kui te soovite kellelegi halvasti öelda, ja see ei ole seotud tõe rääkimisega, siis soovitan seda kindlasti mitte teha internetis.”

https://maaleht.delfi.ee/uudised/ei-madise-lauristin-lobjakas-ega-tuntud-vandeadvokaat-soovita-noortele-soimu-ja-laimamist-kui-sonavabaduse-tooriistu?id=88734195&fbclid=IwAR17pDEuWm5kJQEfhOLWFsJFtGAk_gJcp1ufDoxCZfaBr1qLhI37B_hfG0w

By |veebruar 4th, 2020|Categories: Laim|0 Comments

Kohus pani ajakirjanikud artiklite ebaõigete väidete eest vastutama

Tallinna ringkonnakohus  mõistis endistelt Postimehe ajakirjanikelt välja rahalise hüvitise ajalehes ilmunud valeväite avaldamise eest.

Kohus käsitles artikli autoreid teole kaasaaitajatena ning otsustas, et ajalehes avaldatud ebaõigete andmete puhul on avaldajaks nii ajalehe väljaandja kui ka artikli autor.

Mõlema astme kohtud leidsid, et ajakirjanikud jätsid andmete kontrollkohustuse sisuliselt täitmata, samuti mõjutas hüvitise väljamõistmist halvustav keelekasutus.

Link: https://www.err.ee/1000781/pretsedent-loodud-kohus-pani-artiklite-eest-vastutama-ka-ajakirjanikud

By |november 8th, 2019|Categories: Laim|0 Comments

Brigitte Susanne Hunt nõuab anonüümsetelt laimajatelt tuhandeid eurosid

Brigitte Susanne Hunt palkas end esindama advokaat Robert Sarve.

Kroonikas ilmunud artiklist võib lugeda, kuidas sotsiaalmeediatäht soovib, et teda räigelt solvanud anonüümsed laimajad saaksid karistada.

Sarv kommenteerib Kroonikale, et: “Kõigil laimajatel on põhjust karta, sest teistmoodi kui võimalikult kõrgete hüvitiste maksmise kaudu pole võimalik seda räiget sopaloopimist ja inimestele haigettegemist lõpetada. Kõigil puhkudel, kui oleme asjaga tegelema asunud, on inimeste laimamine lõppenud ning kommentaarid on oluliselt leebemaks muutunud. Seega on efekt kohene ja võimas.”

Link: https://kroonika.delfi.ee/news/kroonika/hunt-hammustab-vastu-valusalt-brigitte-susanne-nouab-anonuumsetelt-laimajatelt-tuhandeid-eurosid?id=87638167

By |oktoober 4th, 2019|Categories: Laim|0 Comments

Robert Sarv ja Kaspar Kaljurand: suuremate õiglaste hüvitiste ajastu algus

Inimeste maine hävitamise, laimu ja sellega seonduvaid kahjunõudeid on Eesti kohtutes lahendatud juba üksjagu. Enamjaolt jäävad moraalse kahju hüvitised kellegi kohta valeväidete või ebakohaste väärtushinnangute avaldamise eest üldjuhul mõnede tuhandete eurode kanti, üksned erandjuhtudel küünivad need viiekohaliste arvudeni. Sellisel, ülejäänud läänemaailma mõistes tühisel tasemel on kohtute väljamõistetud moraalse kahju hüvitiste suurus olnud juba aastaid.

Martin Halliku kohtuasi on loodetavasti üks esimestest, mis avab ukse suuremate õiglaste hüvitiste teele. Tartu maakohus mõistis Tartu Ülikooli raamatukogu vallandatud direktorile mittevaralise kahju hüvituseks üleeile avaldatud otsuse kohaselt 60 000 eurot, lisaks tuleb ülikoolil Hallikule maksta

saamata jäänud töötasu 30 568 eurot.

Tartu ülikool avaldas Martin Halliku kohta üksnes väite, et viimane oli käitunud ebaväärikalt ning ülikool kaotas Halliku suhtes usalduse. Kohus leidis hetkel küll veel jõustumata otsuses, et tegelikult puudus selliseks avaldamiseks igasugune vajadus ja kohustus.

Moraal: alati ei pruugi olla kiire “õige” info avaldamine mõistlik, enne tuleks mõnelgi puhul kohtuotsus ära oodata. Sellest ette ruttamine võib teise inimese maine hävitada juba ette – veel enne seda, kui ta on jõudnud enda kaitseks midagi öelda või teha. Selline kahju tulebki hüvitada.

Viimase aasta jooksul on avalikus ruumis hävitatud Rita Holmi, Marti Kuusiku, Florian Hartlebi ja paljude teiste mainet. Maine kahjustamise teema on aktuaalsem kui kunagi varem. Endine tipp-poliitik Andres Anvelt tunnistas avalikult “Radarile” antud intervjuus, et tema lahkumise põhjuseks on teda tabanud laim ja solvamine.

Oleme viimase aasta jooksul pidanud tegelema kümnete ja kümnete sarnaste laimamise ja solvamise juhtumitega. Tihtipeale ei jõua avalikkuse ette, kui õõvastavalt meie ümber olevaid inimesi sotsiaalmeedias kiusatakse. Nende üle peetakse mingitmoodi omakohut, nad mõistetakse “süüdi” ja tehakse maatasa. Umbes nagu koolikiusamine: keegi võtab endale õiguse teha teisele halba, alandada teda. Koolikiusamise vastu võitleme agaralt, seni aga oleme laimajatel ehk liialt kergelt minna lasknu

d.

Meie tiimi poolt laimajatele saadetud nõudekirju on peetud väljapressimiseks. Liiga suured summad olevat sees. Oleme põhjendadnud suuri arve alati sellega, et teise inimese maine hävitamises osalemine ongi kallis lõbu, sest negatiivne mõju jääb aastateks. Kui keegi võtab julguse hävitada kellegi teise elutöö ja aastatepikkuse isikliku brändi ülesehitamise nurjata, tuleb sama julgelt võtta ka vastutus.

Kellegi maine hävitamise negatiivne mõju jääb aastateks, see toob kaasa koostööpakkumiste kadumise ja tauniva hoiaku, vältimise. Inimesed ei pea kannatanut enam samaväärseks ning endaga võrdseks. Selliseid asjaolusid on võimatu tõendada, sest kuidas on võimalik teada, kui mitu potensiaalset klienti jättis ostuotsuse tegemata või kui mitu tööandjat kannatanule “ei” ütleb.

Martin Halliku asja maakohtu otsuse kontekstis tahaks öelda “lõpuks ometi”. Loodetavasti saab sellest

kaasusest algus kannatanutele tekitatud kahju suuremate õiglaste hüvitiste väljamõistmisel. Väikeste hüvitiste ajastu on loodetavasti läbi saamas ning kohtupraktika on muutumas ja seda positiivses suunas. Laimu kategooriliselt lõpetavad suunas.

Arvestades seda, kui intensiivselt ja räigelt praegu avalikus ruumis laimatakse ning inimeste elutööd ja mainet hävitatakse, tuleb tõdeda, et senised hüvitised ei ole järelikult piisavalt motiveerivad ja piisavalt hea argument laimamise lõpetamiseks.

Hüvitised peavad kasvama, sest teisiti ei ole võimalik laimajat mõtlema panna.

Marin Halliku kaasuses võib kohtuotsusest leida tähendusrikkad read, mille järgi “tuleb hüvitamisel tähtuda sellest, et lepingu lõpetamise aluse valik ning selle avalikustamine tähendab arusaadavalt hageja (Martin Halliku) maine hävitamist ja tema karjäärivõimaluste rikkumist aastateks, kui mitte pikemaks aj

aks”.

Olgugi et otsus pole jõustunud, siis puutunud kokku kümnete laimamisjuhtumitega, on kohtu julgus mõista välja suur õiglane hüvitis igati tervitatav. Kohtu mõttekäigust joonistub välja laimamise lõpetamist soosiv seisukoht- inimese heal nimel ja mainel on tänapäeval väga suur väärtus. Ja nii see peakski olema.

Meie kokkupuude kõnealuse teemaga seisneb selles, et oleme tegelenud praktiliselt kõigi meedias kajastatud juhtumitega (Holm, Kuusik; Hartleb jt) ning oleme võtnud enda südameasjaks puhastada internet laimamisest ja selgitada laimuvastase võitluse tähtsust.

Autorid: Rober Sarv ja Kaspar Kaljurand

Avaldatud: https://tartu.postimees.ee/6771057/robert-sarv-ja-kaspar-kaljurand-suuremate-oiglaste-huvitiste-ajastu-algus

 

By |september 5th, 2019|Categories: Laim|0 Comments