Tänapäeval maksab Sinu nimi (bränd) rohkem, kui esmapilgul arvatagi oskad.

Kandideerid vastutusrikkale tööle? Asutad start-upi ja tahad leida investeeringut? Otsid kliente, tahad teha müüki? Jagasid enda kogemust sotsiaalmeedias või lisasid uue pildi Instagrami ja Sind tabas netitrollide rünnak?

Aga… tööle kandideerimisel ei osutu valituks just viimases voorus, raha ei investeerita ja kliendid leiavad viisaka põhjuse mitte osta? Lähed õhtul magama ja oled löödud?

Äkki sellepärast, et Sind on avalikult laimatud? Sinu kohta tekitatud vale mulje on Sinust ette jõudnud?

Sinu nime ehk brändi on laimatud? Ainult Sina saad enda laimamise lõpetada!

Postitad endast pildi või blogipostituse? Ja satud verbaalkõntsa rahe alla?

Kui Sind on põhjendamatult korruptandiks, valetajaks, petturiks, šaakaliks, perverdiks või kurjategijaks sõimatud või Sinust soovitatakse eemale hoida, on Sinu võimalused piiratud. Isegi, kui Sa seda ise tähele ei pane või kohe ei tea. Sinu laimamise saad lõpetada vaid Sina ise.

Tänapäeval maksab Sinu nimi (bränd) rohkem, kui esmapilgul arvatagi oskad.

Kandideerid vastutusrikkale tööle? Asutad start-upi ja tahad leida investeeringut? Otsid kliente, tahad teha müüki? Jagasid enda kogemust sotsiaalmeedias või lisasid uue pildi Instagrami ja Sind tabas netitrollide rünnak?

Aga… tööle kandideerimisel ei osutu valituks just viimases voorus, raha ei investeerita ja kliendid leiavad viisaka põhjuse mitte osta? Lähed õhtul magama ja oled löödud?

Äkki sellepärast, et Sind on avalikult laimatud? Sinu kohta tekitatud vale mulje on Sinust ette jõudnud?

Korduv laim, näiteks internetiportaalides või kommentaariumides, kahjustab Sinu nime (brändi).

Postitad endast pildi või blogipostituse? Ja satud verbaalkõntsa rahe alla?

Kui Sind on põhjendamatult korruptandiks, valetajaks, petturiks, šaakaliks, perverdiks või kurjategijaks sõimatud või Sinust soovitatakse eemale hoida, on Sinu võimalused piiratud. Isegi, kui Sa seda ise tähele ei pane või kohe ei tea. Sinu laimamise saad lõpetada vaid Sina ise.

KUIDAS SIND LAIMATI?

EBAÕIGED FAKTID

Ükskõik missugused väited, mis ei vasta tegelikkusele. Ebaõige fakt võib olla ka kaudne ehk väide, mis jätab mulje millestki, mida pole näiteks olemas.

Faktiväide on põhimõtteliselt kontrollitav, selle tõesus ja väärsus on tõendatav. Mis tahes andmeid sisaldavat lauset käsitatakse kohtupraktikas faktiväitena. Ehk kui keegi kirjutab Sinu kohta vägivallatsejapedofiil või korruptant, siis kui Sind pole jõustunud kohtuotsusega vägivalla toimepanemisespedofiilias või korruptsioonis süüdi mõistetud, on see väide automaatselt vale.

Kaudse faktiväite näide:

Keegi peetakse kinni altkäemaksu andmise kahtlustusega. Ilmunud artikli juurde kirjutab kommenteerija nii: „Kahju, et tema kõiki kuritegusid ei uurita“. Siin on näha ilmselge ebaõige viide sellele, et kinnipeetud inimene on toime pannud veel kuritegusid lisaks sellele, mille osas ta kahtlustatavana kinni peeti.

EBAKOHANE ARVAMUS

Arvamus, mis ületab hea maitse piiri, on solvav ja ei sobi meie kultuurikonteksti. Hinnangu esitamise viis on ebasobiv, väljenduslaad on alandav ja vääritu.

Näiteks:

Lits mis lits. (Kirjutatud Perekooli foorumis 28.03.2015, kell 16:02)

Mitte kuidagi ei saa öelda, et xxx ei läinud litsiteele teadlikult.
Muide, ka esimene laps on sellel vurfal abielumehega hangitud 🙂

(Perekooli foorum, 28.03.2015, kell 18:56)

KUIDAS LAIMAMINE LÕPETADA?

NÄITED

KES PEAB TÕENDAMA FAKTIDE TÕELEVASTAVUST?

Faktide tõelevastavust peab vajadusel kohtus tõestama üldjuhul laimaja. Kui fakt on õigusvastane (st au teotav ehk ükskõik missugune halba valgusse panev fakt), peab selle väidet tõendama laimaja.

Näiteks kui keegi väidab Sinu kohta, et Sa oled heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal, aga tal pole selle kohta tõendeid (näiteks Sa pole sellest veel avalikult rääkinud ja seega ei saagi olla teistel infot selle kohta), siis on tegemist ebaõige faktiväitega. Väite avaldaja peab kohtusse tooma dokumendid või tunnistajad selle kohta, et Sa oled heteromees (ilmselt lihtsasti tõendatav), kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal (siin peaks tõendama geiseksile mõtlemise väiteid).

Sama kehtib ka väärtushinnangute põhjendamisel. Kui väärtushinnang põhineb teatud faktidel, mida tegelikkuses ei eksisteeri, siis peab väidet faktide kohta tõendama arvamuse avaldaja.

Kui keegi kirjutab Sinu koolituse kohta, et see võrdub laste vaimse pilastamisega või et tegemist on perverssusega, aga Sinu koolitus tegelikult lapsi vaimselt ei pilasta, vaid õpetab neile üksnes kehaosade nimesid ja asukohti, ning on lastele eakohane, siis on tegemist ebakohase väärtushinnanguga.

PROTSESS

TULEMUSED RÄÄGIVAD ISEENDA EEST

0
KOHTUASJA*
0
TÖÖDELDUD KOMMENTAARI
0%
KOMPROMISSI TÕENÄOSUS*
0
SAADUD HÜVITISI***

*Sealhulgas hetkel pooleliolevad asjad.
**Tulemus võib igas kaasuses erineda.
***Reaalselt väljamakstud summad. Ei ole arvestatud hetkel pooleliolevaid kohtuasju.

BRIGITTET LAIMAVATE KOMMENTAARIDE ARV ON LANGENUD, VAATA LÄHEMALT

SÕNAVABADUS VS AU TEOTAMINE

Kas mul on alati õigus teise inimese kohta ükskõik mida öelda, kirjutada või avaldada? EI OLE. Sinu sõnavabadus lõpeb seal, kus algab teise inimese privaatsfäär.

Otseloomulikult on jätkuvalt lubatud kritiseerida ideid ja avaldada enda arvamust jõuliselt, kuid mitte teiste arvelt. Kui Nõukogude ajal ei olnud võimalik süsteemi kritiseerida, siis polnud meil sõnavabadust. See aga ei tähenda, et kui meil on nüüd sõnavabadus, võib teisi solvata. Põhiseadus ei anna õigust solvata. Põhiseadus keelab solvamise.

Teatud inimesed (näiteks poliitikud, avaliku elu tegelased) peavad taluma suuremat kriitikat, kuid see ei tähenda, et neid võib piiramatult kritiseerida. Ka nende puhul kehtib sama joonis. Näiteks võib kritiseerida mingi erakonna maksu- või aktsiisipoliitikat, mõne ministri väljaütlemisi, kuid põhjendamatu on halvustada nende eraelu (näide: raudselt ei anna naine kätte, kui ta sellist juttu räägib), lähedasi (näide: ta kaaslane näeb välja kui põrsas), neid isiklikult (näide: paks ja loll värdjas).

LOE ROBERT SARV ARVAMUSLUGU POSTIMEHES

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kolm aastat alates laimu lõpetamisest. Kui laim on ikka veel üleval (nt passib kuskil kommentaariumis), siis pole ajalist piirangut. Kõik kommentaarid, mis elavad jätkuvalt enda elu juba aastaid, on au teotavad ning kuna rikkumine on kestev, saab nende eest hüvitist nõuda. Teeme koos interneti trollidest ja laimajatest puhtaks.

Ebaõigete faktide puhul: võid nõuda nii ümberlükkamist või parandamist kui ka moraalse kahju kompensatsiooni. Ebakohase väärtushinnangu puhul: ainult moraalse kahju hüvitis. Mõlemal juhul saab nõuda ka laimamise lõpetamist.

Võid, aga ei pea. Kohtus peab enda väiteid tõendama laimaja.

Sellistele kaasustele spetsialiseerunud advokaadi poole. Ära usalda hobijuriste, kes võivad tekitada Sulle põhjendamatuid kulusid ja üleelamisi.

Riigilõivud: laimaja isiku tuvastamine 50 eurot; vajadusel rahvastikuregistri päring 5 eurot. Kohtusse pöördumine (üks asi): moraalne kahju – 300 eurot; moraalne kahju ja ümberlükkamine – 450 eurot.

Kui me seisame koolikiusamise vastu, siis peame seisma ka internetikiusamise vastu. Kui me tahame olla lastele eeskujuks, ei saa meil olla topeltmoraali – endale lubame internetis “anonüümselt” kiusamist, samal ajal teeme nägu, et koolis kiusamine on taunitav ja keelatud.

Õigust mõistab ainult kohus (PS § 146). Kodulehel kasutatud näited on juhuslikud ning kodulehe pidaja õiguslik hinnang ei pruugi kattuda kohtu seisukohtadega.

SEISA ENDA HEA NIME EEST

ADVOKAADIBÜROO EMERALDLEGAL

Oled laimust väsinud ning soovid kiiret ja efektiivset lahendust? Ei oska või ei teagi kust alustada? Usalda meile enda juhtum ning me teeme enda parima, et võtta vastutusele need inimesed, kes Sul rahulikult magada ei lase, kes Su äri kahjustavad või hävitavad või Sind lihtsalt mõnitavad. Advokaadibüroo EMERALDLEGAL meeskond on välja nõudnud laimajatelt ligi 60 000 euro väärtuses kompensatsioone ning lõpetanud kümned konfliktid ja laimamised. Kui soovid, et Sinu laimamine lõpeks, oled õigel ajal õiges kohas.

Eestis enim laimajaid vastutusele võtnud jurist, kes on lõpetanud kümneid laimamisi ning nõudnud klientidele välja tuhandeid eurosid.

Katrin on pannud koostöös Robertiga vastutama kümneid laimajaid. Perekooli käod, netitrollid jne on kõik tema karmi kätt tunda saanud.

Kaire tegeleb peamiselt Facebooki ning (mitte enam nii) anonüümsete interneti laimajatega. Kaire on advokaate aidanud kõikides suuremates laimu kaasustes ning tema abiga on õnnestunud kümnete laimajatega saavutada kõiki osapooli rahuldav kompromiss.

KIRJUTA MEILE